reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Finanse

Odwrócona hipoteka - korzystna dla seniora?

(2011-08-01)

Dwie twarze odwróconej hipoteki – która korzystniejsza dla seniora?

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Propozycja ta różni się od tej, którą dziś oferują fundusze hipoteczne. Warto więc przyjrzeć  się obu instrumentom bliżej.

Podkreślić należy szereg różnic w ofercie opartej na modelu sprzedażowym (oferowanym obecnie przez fundusze hipoteczne) oraz kredytowym. Ten pierwszy polega na przeniesieniu własności nieruchomości na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz dowolnego podmiotu, np. na osobę prawną czy osobę fizyczną z zagwarantowaniem emerytowi prawa do dożywotnich świadczeń pieniężnych (renta) i dożywotniego zamieszkania w nieruchomości (użytkowanie), drugi na zawarciu umowy kredytowej wyłącznie z bankiem lub instytucją upoważnioną ustawowo do udzielania kredytów, w której nieruchomość służy jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania, a kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości do dnia swojej śmierci. „Seniorzy analizujący proponowane warianty powinni zwrócić szczególną uwagę na zakres swoich uprawnień i zobowiązań wynikających z proponowanej im umowy oraz formę wypłacanej należności – zauważa Maria Schicht, Prezes Funduszu Hipotecznego Familia - gdyż mogą one znacznie odbiegać od konkurencyjnych ofert.

 

Przykładowo, fundusze hipoteczne zobowiązują się w akcie notarialnym do dożywotnich wypłat na rzecz emeryta, podczas gdy bank, zgodnie z projektem założeń do ustawy przygotowanym przez  Ministerstwo Finansów, będzie udostępniał kredytobiorcy środki finansowe jedynie przez okres ustalony w umowie lub też w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego. Jeśli więc kredytobiorca będzie żył dłużej, niż wskazany w umowie kredytowej okres wypłat, to będzie mógł wprawdzie dalej zamieszkiwać w nieruchomości, ale już bez możliwości otrzymywania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych od banku.” Fundusze hipoteczne zobowiązują się do uznania prawa seniora do dożywotniego użytkowania mieszkania, z kolei zaś banki mają prawo do przejęcia nieruchomości dopiero po śmierci klienta. W obydwu przypadkach emeryt ma zapewnione miejsce zamieszkania aż do śmierci.


Jeśli senior będzie zainteresowany zawarciem umowy przewidującej dożywotnie wypłaty, jego wybór będzie ograniczony wyłącznie do odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oferowanym przez fundusze hipoteczne. „Założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (model kredytowy) wyłączają możliwość zawierania umów na czas życia seniora – zauważa Maria Schicht - Jest to z pewnością ograniczenie niczym nieuzasadnione. Doświadczenia państw o wysokim stopniu rozwoju rynku odwróconej hipoteki jednoznacznie pokazują, że dożywotnie wypłaty w równych odstępach czasu lub jednorazowe świadczenia pieniężne już w momencie podpisania umowy to najczęściej wybierane formy udostępniania środków finansowych.”  

 

Ocena, który wariant (sprzedażowy czy kredytowy) będzie korzystniejszy w praktyce wymagać będzie każdorazowo sprawdzenia indywidualnej sytuacji danej osoby, gdyż zbyt wiele czynników ma wpływ na wynik ostateczny takiej analizy. Przykładowo, należy wymienić zakres świadczeń funduszu hipotecznego lub instytucji udzielającej kredytu (jaki jest zakres uprawnień i zobowiązań stron umowy, czy są naliczane jakieś prowizje, kto ponosi koszt ubezpieczenia nieruchomości czy kosztów wyceny nieruchomości przed zawarciem umowy), sposób i formę wypłaty środków finansowych, ale też  wieku seniora, jego płci oraz wartości nieruchomości. Dopiero po wzięciu pod uwagę wszystkich istotnych czynników będzie można ustalić, czy któreś z rozwiązań jest korzystniejsze.

 

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
ekonomia, finanse, gospodarka polska, pieniądze

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Odwrócona hipoteka - korzystna dla seniora?

dziękuję za artykuł. Czekam na ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, choć juz teraz widać, że będzie mniej korzystna niż oferta funduszy hipotecznych. Więcej

Chcielibyśmy bardzo podziękować Zespołowi Redakcyjnemu za ciepłe słowa! Będziemy się starali, aby nasza gazetka była ciągle równie dobra :) Więcej

Witam! Piszecie na wstepie, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Jak wiadomo, projekt to dopiero początek "dzielenia skory na niedźwiedziu". Poczekamy do czasu wejścia w życie ustawy. Wasza gazetka bardzo przydatna. Krotko i rzeczowo redagowana. Bardzo mi sie podoba. Pozdrawiam ZESPÓŁ REDAKCYJMY. Więcej

A w Polsce jak zwykle musi być inaczej , niż na całym świecie...... n.p. fundusz hipoteczny FAMILIA szukał tylko nieruchomości w dużych miastach, powyżej 100.000 mieszkańców....!!!! A co mają do zaoferowania jakiekolwiek inne  FUNDUSZE , tego na razie , nikt nie wie, oczywiście  dla znacznej rzeszy seniorów , których los umieścił w trochę [ i nie tylko trochę] mniejszych miejscowościach......lub właśnie na terenie t.zw. wsi i nie tylko t.zw.?????? Czy oni nie zasługują na lepszy [ choć trochę] los?????? Więcej