reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Szanujemy prywatność Użytkowników odwiedzających nasze serwisy internetowe i dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zagwarantować poufność przetwarzania danych osobowych, w których posiadanie weszliśmy.

Przystępując do korzystania ze stron serwisu internetowego www.bycseniorem.pl Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń następujące warunki:

Nie wymagamy od użytkowników podawania jakichkolwiek danych osobowych, każdy z użytkowników sam decyduje o tym jaki zakres danych chce udostępnić administracji i innym użytkownikom. Korzystając z serwisu www.bycseniorem.pl i wszystkich jego działów oraz podając w nich dobrowolnie dane osobowe, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami polskiego prawa. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane osobowe ze swojego profilu, nie tracąc przy tym przywilejów płynących z rejestracji

Adresy e-mail i inne dane użytkownika zawarte w bazach danych są udostępniane po podaniu hasła. Możecie je Państwo dowolnie modyfikować. Jeśli nie ma możliwości dostępu do danych wprost, możecie Państwo przeglądać i modyfikować swoje dane za naszym pośrednictwem, pisząc na adres kontakt@bycseniorem.pl.

Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości - optymalizacji działania naszych serwisów. Dane osobowe klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży usług.

Kiedy Użytkownik odwiedza witrynę, na jego komputerze umieszczane są tzw. pliki cookie (jeśli użytkownik ustawił opcję akceptowania tych plików) lub pliki te są odczytywane, jeśli Użytkownik już wcześniej odwiedził serwisy. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby pliki cookie nie były zapisywane, jednak w niektórych przypadkach zgoda na zapisywanie będzie wymagana i konieczna dla pełnego korzystania z serwisu.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu www.bycseniorem.pl . Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników Senior.pl prosimy kierować pod adres kontakt@bycseniorem.pl.