reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Finanse

Prawa i obowiązki najemcy mieszkania

(2010-12-29)

prawa i obowiązki najemcyCeny mieszkań są bardzo wysokie, większości ludzi na nie stać. Nie każdy też chce i może zaciągnąć kredyt. Rozwiązaniem dla tych osób jest wynajem mieszkania. Podejmując decyzję o wynajmie, pamiętajmy, że konieczne jest spisanie stosownej umowy. Dzięki temu prawa i obowiązki najemcy, jak również właściciela mieszkania będą jasno określone, a to pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień.


Wzajemne zobowiązania obu stron określa Kodeks cywilny oraz Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zawarty w nich jednak zapis „za obopólną zgodą” pozostawia obu stronom pewną dowolność i możliwość odstąpienia od zapisów ustawowych, np. w kwestii okresu wypowiedzenia albo wysokości czynszu. Jakie więc prawa i obowiązki posiada osoba wynajmująca mieszkanie? Zacznijmy od tych drugich.


Do obowiązków najemcy należy terminowe płacenie ustalonego czynszu oraz korzystanie z wynajmowanego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Musi on także informować właściciela o wszystkich usterkach, których usunięcie należy do niego. Z drugiej strony, lokator zobowiązany jest udostępnić mieszkanie, aby wykonać w nim niezbędne prace. Lokator dba też o naprawę bądź wymianę takich sprzętów, jak np. umywalka, wanna, sprzęty elektryczne i kuchenne. Jego obowiązkiem jest też konserwacja okien i drzwi oraz tynków ściennych i sufitów. Gdy umowa ulegnie rozwiązaniu mieszkanie musi być w takim stanie, jak w momencie wprowadzenia się do niego lokatora.


Jeśli z kolei chodzi o przywileje najemcy, to zarówno on, jak i właściciel mogą zażądać spisania protokołu, który dotyczy wyposażenia lokalu. Warto dodać, że lokator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu używanych w prawidłowy sposób urządzeń gospodarstwa domowego. Najemca ma też prawo do zerwania umowy z właścicielem mieszkania bez zachowania zawartych w niej  terminów, jeśli stan lokalu zagraża zdrowiu wynajmującego. Może również domagać się stosownego obniżenia czynszu, gdy mieszkanie i jego wyposażenie posiadają wady, które ograniczają ich przydatność.


Zanim więc podejmiemy decyzję o wynajęciu konkretnego mieszkania zadbajmy o to, by spisać odpowiednią umowę i protokół. Zapiszmy w nich wszystkie najważniejsze informacje, a w miarę potrzeby także szczegóły, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony właściciela i konfliktami.

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
ekonomia, finanse, pieniądze

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Prawa i obowiązki najemcy mieszkania
2011-01-03 | 16:53:14

Bardzo fajny artykuł! Polecam wszystkim :) Więcej