reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Praca

"Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy"

(2010-06-02)

Często osoby niepełnosprawne maja kłopot ze znalezieniem pracy. Pracodawca stawia na silnych, sprawnych ludzi. Dlatego właśnie dla nich szansą na pokonanie bezrobocia może okazać się założenie własnej firmy.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pożyczkę na podjęcie własnej działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesieniu wkładu do spółdzielni socjalnej.

Co należy zrobić?

Zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Złożyć wniosek do odpowiedniej jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR).

Co należy zawrzeć w składanym wniosku?

 • kwotę na jaką ma być udzielona pożyczka,
 • rodzaj działalności którą chcemy założyć,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności,
 • szczegółowy harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki,
 • przewidywane koszty i dochody prowadzonej działalności,
 • termin spłaty pożyczki,
 • proponowane formy zabezpieczenia pożyczki.

Ile można uzyskać?

Każda osoba niepełnosprawna może otrzymać pożyczkę w wysokości 30 - krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli nasza firma będzie działać co najmniej 2 lata i spełni wszystkie pozostałe warunki to mamy szansę, na umorzenie 50% kwoty nam udzielonej.

W przypadku ubiegania się o zniesienie spłaty pożyczki, lub rozłożenie jej na raty, wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty, np. o pogorszeniu sytuacji materialnej, śmierci w rodzinie.

Na jaką działalność można dostać pożyczkę?

 • wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową
 • rolniczą
 • na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Co ważne, pożyczka może zostać przyznana tylko raz, pod warunkiem nie korzystania jednocześnie z pożyczki udzielanej z Funduszu Pracy

Na co powinny zostać przeznaczone pieniądze?

 • na podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy,
 • na ponowne rozpoczęcie działalności, jeśli od dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

 

 

 

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
aktywność seniora, rynek pracy

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu "Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy"

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!