reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Wiadomosć w dziale Choroby

Wynagrodzenie chorobowe w opinii PKPP Lewiatan

(2010-02-25)

25 lutego 2010 r. w Zespole Trójstronnej Komisji ds. ubezpieczeń społecznych omawiany był projekt założeń nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Celem projektu jest wyeliminowanie wątpliwości powstających na tle obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. przepisów, które zmieniły zasady opłacania absencji chorobowej pracowników po 50 roku życia. Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy, którzy ukończyli 50 lat i przebywają w szpitalu otrzymują 80% wynagrodzenia jedynie przez okres 14 dni, kiedy młodsi pracownicy zachowują prawo do 80% wynagrodzenia przez okres 33 dni.

Chcąc zniwelować funkcjonujące od początku ubiegłego roku zróżnicowanie resort pracy proponuje wprowadzenie 80% zasiłków chorobowych za okres pobytu w szpitalu dla ogółu ubezpieczonych z wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłków w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. W konsekwencji pracownicy, niezależnie od wieku, otrzymywaliby przez cały okres pobytu w szpitalu zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru.

PKPP Lewiatan przychyla do konieczności wprowadzenia rozwiązań gwarantujących równe traktowanie wszystkich pracowników w zakresie regulującym zasady nabywania prawa do świadczenia chorobowego oraz ustalania jego wysokości. Eksperci uważają jednak, że rekomendowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja jest zbyt kosztowna dla budżetu państwa (tylko w 2010 r. przewiduje się wzrost wydatków z FUS o ponad 26 mln zł.) i nie zrówna w prawach wszystkich pracowników korzystających z zasiłku chorobowego.

Dlatego podczas spotkania Zespołu ds. ubezpieczeń partnerzy społeczni dyskutowali nad możliwością wprowadzenia innych rozwiązań, np.:

Komentarze do wiadomości Wynagrodzenie chorobowe w opinii PKPP Lewiatan

Ta wiadomość nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!