reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Hobby

Uwaga konkurs!

(2015-09-07)

Bez telefonu komórkowego nie wyobrażamy już sobie życia. Pierwsza "komórka" - ważąca 40 kg powstała w 1956r. kosztowała tyle co samochód. Obecnie telefony są znacznie tańsze i ważą około 0,8 kg, posiadają też dużo więcej funkcji niż tylko możliwość komunikacji.

 

A do czego Ty używasz telefonu komórkowego (poza wykonywaniem połączeń)? Napisz nam o tym. Forma i długość tekstu jest dowolna. Wsród nadesłanych odpowiedzi wybierzemy 10 najciekawszych, których autorzy zostaną nagrodzeni książką Agnieszki Serafinowicz - Smartfon dla seniorów.

 

smartfon-dla-seniorow_big.jpgOdpowiedzi na pytanie konkursowe prosimy przesyłać na adres: redakcja.bs@gmail.com 

 

 

Nagroda -> książka Smartfon dla seniorów

Ilość nagród -> 10 szt.

Czas trwania konkursu -> od 07.09.2015 r. - 20.09.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu
w serwisie www.bycseniorem.pl


1. Organizatorem konkursu jest serwis www.bycseniorem.pl.

2. Konkurs organizowany jest od 7 września 2015 r. do 20 września 2015 r. Konkurs będzie rozstrzygnięty przez serwis BycSeniorem.pl po zakończeniu trwania konkursu. Wyniki ogłoszone zostaną na łamach serwisu po 22 września2015.


PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie 10 osób, które prześlą najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Zostanie wybranych 10 najciekawszych odpowiedzi. Oceny dokona Komisja Konkursowa Organizatora. Autorzy zwani dalej Zwycięzcami zostaną nagrodzeni.

5. Nagrodą w konkursie dla każdego z 10 laureatów jest 1 z 10 książek Agnieszki Serafinowicz pt. "Smartfon dla seniorów".

6. W konkursie może wziąć udział każdy internauta będący osobą fizyczną.

7. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie RP.

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.

9. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą e-maila i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą e-maila zwrotnego swoje prawdziwe dane adresowe, nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

10. Nagroda zostanie przesłana indywidualnie do każdego Zwycięzcy na wskazany przez niego w e-mailu zwrotnym adres zamieszkania.

11. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach serwisu bycseniorem.pl. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronach serwisu bycseniorem.pl po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych Zwycięzców.

12. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w niniejszym Regulaminie nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników spełniającemu warunki konkursu.

13. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu email i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

14. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

15. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki konkursu.

16. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

17. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.

18. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres poczty elektronicznej redakcja.bs@gmail.com Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą elektroniczną, na adres podany przez Uczestnika.

19. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych serwisu www.bycseniorem.pl.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

21. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest właściciel serwisu www.bycseniorem.pl

22. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

23. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

24. Właściciel serwisu www.bycseniorem.pl nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych.

25. Właściciel serwisu www.bycseniorem.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dostarczenia nagrody do miejsca zamieszkania zwycięzcy przez firmę transportową.

26. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

27. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez serwis www.bycseniorem.pl, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od serwisu bycseniorem.pl oraz innych osób.

29. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
konkursy, technologia, wydarzenia

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Uwaga konkurs!

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!