reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Ogrodnictwo i Dom

Sprzęt domowy: rynek w IV kw. 2009 r.

(2010-02-23)

Wyniki czwartego kwartału 2009 roku zgodnie z sezonowością panującą na rynku dóbr domowych trwałego użytku były najlepsze ze wszystkich kwartałów tego roku. Nie na tyle jednak, by zrównoważyć słabsze wynik trzech pierwszych kwartałów i cały rok zamknął się wynikiem słabszym o 11,5 proc. w porównaniu do roku 2008 - wynika z badania GfK TEMAX.

W czwartym kwartale 2009 r. całkowity wynik rynku trwałych dóbr domowego użytku monitorowanych przez wskaźnik GfK Temax® wyniósł 7,2 miliarda złotych. Jest to wynik słabszy od analogicznego okresu roku 2008 o blisko 16 proc. Aż trzy sektory rynku: sektor sprzętu IT, telekomunikacyjnego i fotograficznego zanotowały spadki na poziomie 19 proc. Nieco lepiej poradziły sobie sektory sprzętu dużego AGD i RTV odnotowując odpowiednio wynik gorszy o 15 i 17 proc. Jedynie sektory sprzętu małego AGD (-7 proc) oraz sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych (-2 proc.) utrzymały jednocyfrowy poziom spadków.

Urządzenia do pielęgnacji urody najlepszym prezentem świątecznym

W ostatnim kwartale 2009 r. sprzedaż w sektorze drobnego sprzętu AGD wzrosła o 32 proc. w stosunku do trzeciego kwartału, osiągając łączną wartość 468 mln PLN. Tym samym zachowana została tradycyjna sezonowość na tym rynku – okres najlepszej sprzedaży w całym roku przypadł jak zwykle na czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia. Wynik ten jest jednocześnie rozczarowujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w porównaniu do ostatnich miesięcy 2008 sprzedaż spadła o 7 proc., przekreślając nadzieje producentów na zrekompensowanie strat poniesionych w trzecim kwartale. Największym powodzeniem cieszyły się zdecydowanie urządzenia do pielęgnacji urody – o kilka procent wzrosła wartość sprzedaży urządzeń do stylizacji włosów oraz elektrycznych szczoteczek do zębów. Spowolnienie zaobserwowano natomiast na rynku ekspresów do kawy, które do tej pory były zdecydowanie najbardziej dynamiczną kategorią. W skali całego roku rynek osiągnął wynik -0,3 proc. w porównaniu do 2008, co jest w głównej mierze zasługą dobrych rezultatów z pierwszej połowy roku.

Kartridże siłą napędową na rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych

Sytuacja na rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych jest znacznie lepsza niż na pokrewnym mu rynku IT. Mimo spadków wśród grup "sprzętowych” (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery) sięgających 30 proc., jego wartość w porównaniu do IV kwartału z 2008 roku praktycznie nie zmieniła się. Było to możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, szczególnie tonerów laserowych.

Na rynku OE przyszłość wygląda znacznie bardziej obiecująco niż w sektorze IT. Ewentualne wzrosty sprzedaży urządzeń laserowych mogą sprawić, że cały sektor w 2010 roku będzie na plusie.

Słaby czwarty kwartał 2009 zaburza tradycyjną sezonowość sektora dużego sprzętu AGD

Zgodnie z przewidywaniami, w ostatnim kwartale 2009 zanotowano znacząco mniejszą sprzedaż w sektorze dużego sprzętu AGD. Rynek w porównaniu do czwartego kwartału 2008 wykazał średni spadek o 15 proc. Zakłócona została w ten sposób sezonowość sprzedaży. Tradycyjnie w tym właśnie czasie sprzedaż jest większa, co można wiązać ze wzmożonymi zakupami w okresie świątecznym. Rok 2009 nie potwierdził tej reguły. Tylko nieliczne grupy towarowe, takie jak kuchenki mikrofalowe i kuchnie osiągnęły lepszy wynik niż w trzecim kwartale.

Pomimo gorszej sprzedaży w kwartale ostatnim, rynek w całym 2009 stracił jedynie 7 proc. w kategorii wartości. Wynik ten można traktować jako relatywnie dobry, zwłaszcza na tle innych krajów Europy, gdzie wskaźniki przybierały wartości dwucyfrowe.

Mówiąc o spadkach, należy podkreślić, że nie wszystkie segmenty tego rynku wykazywały taki trend w ubiegłym roku. Zmywarki mimo niewielkiego spadku w ostatnim kwartale, zakończyły rok wzrostem o 3 proc. Podobnie działo się w płytach kuchennych, które w ostatnim kwartale straciły 7 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2008, ale w całym roku zyskały ponad 3 proc. W przypadku kuchni wolnostojących i piekarników do zabudowy rok zakończył się nieznacznie poniżej zera w stosunku do 2008. Ten niewielki poziom spadku (3 proc.) jest głównie zasługą segmentu zabudowy, który częściowo zamortyzował straty w innych kategoriach dużego sprzętu AGD. Niestety, nie udało się zupełnie zniwelować wpływu dwóch największych grup dużego sprzętu AGD. Lodówki oraz pralki, o których mowa, straciły po około 10 proc. w całym 2009 roku, a w ostatnim kwartale strata do analogicznego okresu 2008 wynosiła ponad 15 proc. Zachowanie tych dwóch grup, stanowiących w ujęciu wartościowym 50 proc rynku, jest decydujące dla wyników całości dużego sprzętu AGD w Polsce.

Podsumowując, zdaniem ekspertów można zaryzykować stwierdzenie, że rynek nie ucierpiał poważnie w 2009 roku, a światowe problemy nie wpłynęły znacząco na zachowania konsumentów.

Według GfK rok 2010 nie powinien przynieść zasadniczych zmian w trendach rynkowych. Nie należy się spodziewać dużych wzrostów, ponieważ rynek nie musi się odbudowywać, tak jak w innych krajach, po wielkich spadkach. Można zatem oczekiwać stabilnej sytuacji lub kontynuacji niewielkich spadków w segmencie urządzeń wolnostojących oraz wzrostów w segmencie zabudowy. Dalszych wzrostów należy spodziewać się w całej kategorii zmywarek, której udział w segmencie dużego AGD w 2009 roku wyniósł już 13 proc., umacniając tą grupę na czwartej pozycji po lodówkach, pralkach oraz kuchniach.

Dwucyfrowe spadki w sektorze RTV

Sektor RTV jest pierwszym sektorem, w którym spadek w stosunku do czwartego kwartału 2008 r. osiągnął dwucyfrowy wynik. W porównaniu do IV kwartału 2008 r. wartość sprzedaży spadła o 17 proc. a wynik dla całego roku 2009 był o 9 proc. niższy w stosunku do roku poprzedniego.

Trzonem sektora są telewizory płaskie, których udział stanowi około 65 proc. w sprzedaży RTV. Zmniejszenie ich sprzedaży o 12 proc. w ostatnich trzech miesiącach 2009 r. w porównaniu do 2008 r. miało decydujący wpływ na wynik całego sektora. Spośród głównych grup RTV największy spadek zanotowała kategoria Systemów Audio – 28 proc. Jedyną grupą urządzeń, której udało się uchronić przed spadkami, były kamery, których wartość sprzedaży nieznacznie wzrosła.

Duże spadki w stosunku do IV kwartału 2008 r. są spowodowane w dużej mierze wyjątkowo wysoką bazą, jaką ten kwartał ustanowił przed rokiem. Pomimo pogarszających się wyników sprzedażowych wydaje się, że sytuacja na rynku powoli będzie ulegać stabilizacji.

Spowolnienie na rynku cyfrowych aparatów fotograficznych

Również sektor sprzętu fotograficznego (ograniczony we wskaźniku GfK TEMAX® tylko do aparatów cyfrowych) w kolejnym kwartale wykazał spadek wartości sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wartość sektora foto w IV kwartale 2009 r. spadła aż o 19 proc. w porównaniu do IV kwartału 2008 r., natomiast porównując cały 2009 rok do roku poprzedniego spadek ten wyniósł 13 proc.

Aparaty ze stałą optyką w IV kwartale 2009 r. zanotowały największy w ostatnich latach spadek wartości sprzedaży, aż o 36 proc. w porównaniu do IV kwartału 2008 r., przy wzroście średniej ceny w tym okresie o 20 proc. w porównaniu do cen z IV kwartału 2008 r. Straty w tej kategorii zniwelowała częściowo sprzedaż aparatów z wymienną optyką. Aparaty z wymienną optyką w IV kwartale 2009 r. zanotowały wzrost wartości sprzedaży już tylko o 10 proc. w porównaniu do IV kwartału 2008 r., co było efektem wyłącznie wzrostu średniej ceny (+35 proc.), przy malejącej sprzedaży ilościowej w tym okresie.

Urządzenia GSM główną przyczyną ożywienia na rynku urządzeń telekomunikacyjnych

Czwarty kwartał 2009 roku przyniósł ożywienie na rynku urządzeń telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, smartfony, telefony stacjonarne, faksy). Odnotowano wzrost sprzedaży w sztukach o 30 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2009 oraz o 14 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2008. Decydujący wpływ na ten pozytywny wynik miały urządzenia GSM (telefony komórkowe i smartfony). Ich sprzedaż w czwartym kwartale rok do roku wzrosła łącznie o 22 proc., a samych smartfonów – o 62 proc. Z kolei wielkość sprzedaży urządzeń opartych na telefonii stacjonarnej spadła w czwartym kwartale w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 o 21 proc. dla telefonów stacjonarnych i aż o 36 proc. dla faksów. Nominalna subsydiowana wartość sprzedaży analizowanych produktów wyniosła w czwartym kwartale 339 mln złotych. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do sprzedaży w sztukach, wartość sprzedaży zmniejszyła się w porównaniu z czwartym kwartałem 2008. Spowodowane jest to spadkiem średniej ceny rynkowej nabywanego telefonu komórkowego oraz silnym poziomem subsydiowania urządzeń przez operatorów telefonii komórkowej.

Utrzymują się trendy spadkowe na rynku sprzętu IT

W przeciwieństwie do rynku sprzętu telekomunikacyjnego, sytuacja na rynku IT pozostaje trudna. Sprzedaż w ujęciu wartościowym w porównaniu do Q4 z 2008 roku spadła o 19 proc. Spadki obserwowane są we wszystkich grupach towarowych. Na tle innych grup najlepiej radzą sobie komputery przenośne – tracą one w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. "jedynie” około 10 proc. Jedyną grupą rosnącą były netbooki.

GfK zauważa, że prognozy na przyszłość nie wyglądają zbyt optymistycznie, choć widać już pierwsze objawy stabilizacji. Należy pamiętać, że rynek IT jest w dużym stopniu uzależniony od zamówień firm i instytucji publicznych. O ile prawdopodobny jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw, przewidywany przez niektórych ekspertów w 2010 roku, to trudno liczyć na poprawę, jeśli chodzi o zamówienia publiczne. Reasumując, nie można założyć, że rynek ten szybko wróci szybko na ścieżkę wzrostową.

Czwarty kwartał rozczarowanie czy powrót do normalności?

W czwartym kwartale 2009 r. GfK odnotował na rynku produktów monitorowanych przez GfK Temax® znaczący (+21 proc.) wzrost w porównaniu do kwartału trzeciego tego roku, co świadczy, że zachował on właściwą sobie sezonowość. Niestety, mimo tego wzrostu kwartał czwarty 2009 roku było o blisko 16 proc. słabszy od analogicznego kwartału roku 2008. Spadek ten wynika ze słabszych niż w 2008 roku wyników we wszystkich monitorowanych sektorach. Należy jednak pamiętać, że rok 2008 był rokiem, w którym rynek dóbr domowych trwałego użytku eksplodował, jego czwarty kwartał zaś był najlepszym kwartałem w historii badania GfK Retail and Technology. Za ów słaby wynik wyrażony w procentach jest więc po części odpowiedzialny efekt bazy, która w tym wypadku była niesłychanie wysoka. Szkoda, że nadzieje na powtórzenie świetnego wyniku z końca 2008 roku pozostały niespełnione. Można się jednak pocieszać, że cykl koniunktury niedługo wróci do tendencji wzrostowych.

Informacje o badaniu

GfK TEMAX® Polska to wskaźnik opracowany przez GfK Retail and Technology do obserwacji trendów na rynkach elektroniki użytkowej i sprzętu AGD. Raport GfK TEMAX® jest publikacją międzynarodową. Przedstawione wyniki opierają się na badaniach prowadzonych przez Panel Handlowy GfK Retail and Technology. Panel Handlowy obejmuje dane z ponad 190.000 placówek handlowych z całego świata.

GfK

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
finanse, zakupy

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Sprzęt domowy: rynek w IV kw. 2009 r.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!