reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Finanse

Siła nabywcza Polaków w 2010 r.

(2010-01-18)

Instytut GfK co roku przeprowadza analizę potencjału nabywczego konsumentów. Efektem analizy opartej o dane makroekonomiczne oraz badania własne jest wskaźnik Indeksu Siły Nabywczej GfK. Indeks Siły Nabywczej GfK definiuje całkowitą wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w wybranym obszarze może nabyć w ciągu roku.

Dane o sile nabywczej GfK wyliczane są dla niemal wszystkich krajów europejskich. Wiemy więc, że przeciętny mieszkaniec Europy dysponuje siłą nabywczą w wysokości 11 699 EURO – taką kwotę może przeznaczyć na zakup towarów i usług w ciągu roku. Przeciętny Polak z siłą nabywczą sięgającą 4 650 EURO (39,7 proc. średniej europejskiej) znajduje się na 29 miejscu w rankingu zamożności europejskich konsumentów. Przykłady różnic w potencjale ilustruje poniższa tabela.

W Polsce mieszkańcy tylko 15 z 379 powiatów osiągają siłę nabywczą na poziomie 50% średniej europejskiej (kwotę powyżej 5 849 EURO w roku). Są to mieszkańcy największych polskich miasta, trójmiasta oraz powiatów zlokalizowanych na południowy zachód od stolicy, a także Płocka i Lubina. Najzamożniejsi są konsumenci mieszkający w stolicy - przeciętny warszawiak ma do wydania w ciągu roku 7 786 EURO (34 467 PLN), co stanowi 66,7 proc. średniej europejskiej, a 167 proc. średniej siły nabywczej w Polsce.

Najniższą siłą nabywczą dysponują mieszkańcy powiatu brzozowskiego z województwa podkarpackiego - przeciętny mieszkaniec jest w stanie wydać na utrzymanie i zakupy 3 012 EURO (13 331 PLN), co stanowi tylko 26 proc. siły nabywczej przeciętnego mieszkańca Europy.

Wyliczając siłę nabywczą pod koniec 2009 roku odnotowaliśmy nieznaczny spadek (o 1,5 proc.) zamożności przeciętnego polskiego konsumenta w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że w skali roku wszyscy polscy konsumenci mają do wydania o 11,7 mld PLN mniej.

Najwyraźniej dały się odczuć negatywne skutki światowego kryzysu finansowego, które w pewnym stopniu dotknęły również polskiego konsumenta – wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych z 1,47 mln w 2008 roku do 1,71 mln w pierwszych 11 miesiącach 2009 roku, wzrost stopy bezrobocia z 9,5 proc. w 2008 roku do blisko 11 proc. w 2009 roku, przy jednoczesnej stagnacji wzrostu realnych wynagrodzeń, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw (0,7 proc. w okresie od stycznia do listopada 2009 roku). Nie można też zapomnieć o wpływie na siłę nabywczą Polaków zmian demograficznych, jakie mają miejsce w Polsce. W 2009 roku, podobnie jak w 2008 roku utrzymał się dodatni przyrost naturalny (ok. 1 proc.) – oznacza to, że wzrasta odsetek Polaków w wieku przedprodukcyjnym, pomniejszających wartość siły nabywczej w przeliczeniu na 1 Polaka.

Przeciętny mieszkaniec Polski dysponuje w tym roku potencjałem ekonomicznym w wysokości 20 583 PLN. Pieniądze te przeznaczane są na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem, zakupami artykułów codziennego użytku oraz na zakupy związane z przyjemnościami, a także inwestycje.

W tym roku liczba powiatów z siłą nabywczą mieszkańców wyższą od średniej krajowej wynosi 81 i spadła w porównaniu do ubiegłego roku o 10. Na kryzysie stracili mieszkańcy takich miast jak: Suwałki, Mysłowice, Bytom, Piotrków Trybunalski i Łomża oraz powiatów augustowskiego, cieszyńskiego, słubickiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Największa liczba powiatów o wysokiej sile nabywczej znajduje się w województwie mazowieckim, następnie w województwie śląskim oraz pomorskim i dolnośląskim.

GfK

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
finanse, zakupy

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Siła nabywcza Polaków w 2010 r.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!