reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Wiadomosć w dziale Kultura

Senioralia 2011

(2011-10-12)

SENIORALIA 2011 w Warszawie i na Mazowszu
IV edycja imprezy


Senioralia 2011W dniach 22-23 października 2011 odbędą się SENIORALIA 2011 – czwarta edycja imprezy integracyjno-edukacyjnej, ktorej głównym celem jest propagowanie nowoczesnych form aktywizacji seniorów, zwłaszcza takich jak Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) i innych oraz promocja działań środowisk związanych
z UTW, a także organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz osób starszych.

Poprzednie edycje SENIORALIÓW


SENIORALIA to cykliczna impreza, organizowana od 2008 roku przez Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód i działający przy niej Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku.
Trzy dotychczasowe edycje Senioraliów, odbywające się w latach: 2008, 2009 i 2010 adresowane były do środowiska seniorów Warszawy i organizowane we współpracy z Biurem Polityki Społecznej m. st. Warszawy; partnerem ubiegłorocznej edycji Senioraliów był także warszawski Dom Kultury Śródmieście.

Wszystkie dotychczasowe edycje imprezy składały się z następujących elementów:

  •  prezentacja dorobku i działalności warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie stoisk informacyjno-wystawienniczych, plakatów, publikacji, etc.;
  • przegląd osiągnięć artystycznych osób starszych – zwłaszcza tych, które są efektem zajęć organizowanych przez UTW: teatralnych, kabaretowych, śpiewaczych, tanecznych, itp. oraz wystawa prac plastycznych;
  • prezentacja (w formie stoisk wystawienniczych) organizacji społecznych i rozmaitych instytucji, adresujących swą działalność do seniorów, a także pokaz i nauka techniki Nordic Walking;
  • prezentacja (w formie stoisk wystawienniczych) firm komercyjnych, posiadających oferty dla osób starszych (szkoły językowe, biura turystyczne, banki, etc.).

 

Senioralia 2011Ubiegłoroczna edycja Senioraliów cieszyła się wyjątkowo dużą frekwencją – łącznie wzięło w niej udział blisko 3000 osób, w tym liczną grupę stanowiły osoby starsze, które dotychczas nie korzystały z żadnej oferty UTW, ani innych form aktywizacji seniorów, zaś o Senioraliach dowiedziały się z mediów.

IV edycja SENIORALIÓW


Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, organizujemy tegoroczną edycję Senioraliów w nowej formule, rozszerzonej zarówno jeśli chodzi o zasięg, jak i program.
SENIORALIA 2011 adresowane będą nie tylko do Uniwersytetów Trzeciego Wieku i seniorów Warszawy, ale także całego województwa mazowieckiego.

Partnerami zadania są: Wojewoda Mazowiecki, Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy oraz warszawski Dom Kultury Śródmieście.

Patronat honorowy objęli: Wojewoda Mazowiecki i Prezydent m.st. Warszawy.

Senioralia 2011Program SENIORALIÓW 2011 oprócz wyżej wymienionych, zostanie wzbogacony m.in. o panele dyskusyjne i debaty dla osób z zarządów / kierownictw mazowieckich i warszawskich UTW na ważne tematy związane z bieżącą działalnością UTW (takie jak m.in.: Jak skutecznie propagować wolontariat wśród słuchaczy UTW?; Jak współpracować z lokalnymi władzami, organizując działalność UTW?; W jaki sposób pozyskiwać środki finansowe na działalność UTW?)

Kiedy i gdzie?


SENIORALIA 2011 odbędą się w weekend 22-23 października 2011.


Główna część SENIORALIÓW 2011 odbędzie się w niedzielę, 23 paźdizernika w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie (Al. Niepodległości 213); wernisaż wystawy prac plastycznych słuchaczy mazowieckich i warszawskich UTW odbędzie w galerii na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, gdzie wystawa będzie eksponowana przez miesiąc.


Senioralia 2011 w liczbach


Szacujemy, że w Senioraliach 2011 weźmie udział:

  • 5000 uczestników (seniorzy Warszawy i Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystają z żadnych propozycji do nich adresowanych);
  • 70 Uniwersytetów Trzeciego Weku z Warszawy i Mazowsza;
  • 20 zespołów (teatralnych, kabaretowych, tanecznych, chórów, etc.) zaprezentuje swoje osiągnięcia artystyczne (zwłaszcza te, które są efektem zajęć organizowanych przez UTW);
  • 50 seniorów zaprezentuje swoje prace plastyczne na wystawie towarzyszącej Senioraliom;
  • organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, kierujące swoją ofertę do mazowieckich i warszawskich seniorów.

 

Pośrednimi beneficjentami Senioraliów 2011 będą słuchacze wszystkich UTW, uczestniczących w imprezie.

Senioralia 2011Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) od 2007 roku realizuje program pn. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów (CEIAS), w ramach którego prowadzone są różne działania, mające na celu aktywizację i integrację środowiska seniorów, skupionych wokół działającego przy Fundacji Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku (UOTW).

Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz wnikliwej analizy potrzeb środowiska postanowiliśmy rozszerzyć działania i zrealizować inicjatywę, która miałaby wpływ na rzeczywistą integrację i aktywizację warszawskich oraz mazowieckich seniorów, a także zwracałaby uwagę społeczną na problemy i potrzeby tego środowiska. Inicjatywa ta polega na organizacji corocznego święta – SENIORALIÓW, imprezy integracyjno-edukacyjnej, połączonej z prezentacją działań i ofert rozmaitych instytucji działających na rzecz seniorów.
Widząc dużą potrzebę tego rodzaju inicjatyw, Wojewoda Mazowiecki oraz Biuro Polityki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy postanowili wesprzeć nasz projekt finansowo, merytorycznie i organizacyjnie.

Projekt adresowany jest do osób starszych, mieszkańców Warszawy, a także Mazowsza. Znaczna część tych osób po przejściu na emeryturę zaniechała wszelkiej aktywności, ma problemy z nawiązaniem kontaktu
ze współczesną rzeczywistością (głównie ze względu na rozwój techniki), a przez to często pozostaje
na marginesie życia społecznego, spędzając czas samotnie. Brak aktywności intelektualnej i fizycznej
oraz brak więzi społecznych występujące w znaczącej grupie ludzi w starszym wieku, powoduje przedwczesne starzenie się, spadek poczucia własnej wartości i godności. W wyniku przejścia na emeryturę znacznie pogarsza się też status społeczny wielu osób, a co za tym idzie następuje ich degradacja finansowa oraz marginalizacja w stosunkach międzyludzkich.

Senioralia 2011Ciągle zbyt mała jest liczba działań i propozycji adresowanych do osób starszych. Obserwuje się także ograniczony dostęp tej grupy do informacji na temat adresowanych do niej ofert oraz pewną nieśmiałość
i ostrożność seniorów w korzystaniu z nich. Na terenie Warszawy i Mazowsza istnieje obecnie ponad 70 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, są ponadto liczne Kluby Seniora, a także ośrodki kultury, stowarzyszenia
i organizacje działające na rzecz osób starszych. Jednak potrzeby środowiska seniorów nie są w pełni zaspokajane. Brak jest przede wszystkim jednego powszechnie znanego źródła informacji o instytucjach działających na rzecz seniorów, a poszczególne, wyrywkowe informacje nie zawsze docierają do wszystkich zainteresowanych. Istnieje zatem wyraźna potrzeba zintegrowania środowiska osób starszych wokół działających już instytucji, które powinny mieć miejsce wspólnej prezentacji swoich działań i oferty pomocowej, jak również możliwość zwrócenia uwagi społecznej na problemy środowiska.
SENIORALIA mają wyjść naprzeciw tym potrzebom.

 

ZAPRASZAMY! -> www.senioralia.pl

Słowa kluczowe (tagi) dla tej wiadomości:
aktywność seniora, muzyka, pielęgnacja, pomoc, rozrywka, wydarzenia

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się wiadomością

wykop.pl Share

 

Wiadomosć została opracowana przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do wiadomości Senioralia 2011

Ta wiadomość nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!