reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Praca

Senior na rynku pracy

(2015-12-31)

W Polsce żyje około 10 milionów seniorów, z czego coraz więcej jest aktywnych. Potwierdzają to statystyki GUS, z których wynika, że udział w rynku pracy osób powyżej 50 lat stale rośnie. Co więcej, według prognoz demograficznych ten trend ma się utrzymać. Jedną z głównych przyczyn takie stanu rzeczy jest zmieniająca się świadomość społeczna, która przyzwala na taką aktywność.

 

Predyspozycje po pięćdziesiątce senior w pracy.jpg

Seniorzy to coraz częściej osoby aktywne, zarówno fizycznie, jak i zawodowo. W coraz większym stopniu są otwarci na zmiany. Chętnie się uczą i korzystają ze zdobyczy nowoczesnej techniki. Ich głównym atutem jest ich doświadczenie zarówno życiowe, jak i te zawodowe. Jak przyznają pracodawcy, osoby powyżej 50 roku życia posiadają bogatą wiedzę w obszarze swojej profesji, której nie da nauczyć się z książek. Dzięki temu mogą oni służyć pomocną dłonią młodszym pracownikom.  

Co więcej, są to osoby bardzo dokładne oraz sumienne. Pracodawca może liczyć, że powierzone zadanie zostanie wykonane w sposób rzetelny i solidny. Seniorzy charakteryzują się również dużo większym zrozumieniem dla potrzeb klienta. Wnieść oni mogą także spokój oraz opanowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Warto również podkreślić, że ze względu na ustabilizowaną sytuację życiową seniorzy są bardziej dyspozycyjni, a tym samym elastyczni czasowo. Osoby starsze są również bardziej stabilne życiowo, co bezpośrednio przekłada się na lojalność i przywiązanie do firmy.

 

Nie bez znaczenia pozostaje również inne spojrzenie, które niejednokrotnie okazuje się bezcenne. Osoby starsze często dostrzegają szanse lub zagrożenia, których młodsze pokolenie nie jest świadome.

 

Ponadto, pracodawca zatrudniający osoby starsze liczyć może na wsparcie ze strony instytucji publicznych. Dzięki reformie urzędów pracy (z połowy 2014 roku) ubiegać się oni mogą o dofinansowanie do zatrudnienia do osób pozostających bez pracy powyżej 50 roku życia. Co więcej, wprowadzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwala na finansowanie kształcenia i szkoleń starszych pracowników.

 

senior w pracy2.jpgDoświadczenie ponad wszystko

Przygotowując CV należy uwypuklić najważniejsze doświadczenia zawodowe oraz wymienić posiadane umiejętności  oraz kwalifikacje. W tym celu można ominąć podawanie daty urodzenia (uwaga nie zostanie skupiona na samym wieku). Również w trakcie rozmowy rekrutacyjnej szczególnie warto skupić się na swoim doświadczeniu oraz uwypuklaniu swoich predyspozycji. Większa elastyczność czasowa, lojalność, umiejętność radzenia sobie z emocjami, alternatywne spojrzenie, to tylko niektóre cechy pożądane w większości firm.

 

Niezbędny rozwój

Istotną kwestią jest również podejście do zachodzących zmian oraz chęci do samorozwoju. W chwili obecnej, rynek pracy jest dynamiczny, co wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszerzania wiedzy. Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach oraz kursach, organizowanych chociażby przez powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe otrzymujące dofinansowanie np. z Unii Europejskiej. Osobom starszym zaleca się w szczególności podnoszenie umiejętności w obszarze nowych technologii oraz kompetencji organizacyjnych i interpersonalnych.

 

Otwartość i elastyczność

Jednym ze sposobów na zwiększenie szansy na rynku pracy jest otwartość na różne formy zatrudnienia, np. kontrakty czasowe. Dla pracodawcy jest to idealna szansa na sprawdzenie umiejętności oraz motywacji przyszłego pracownika. Z kolei dla seniora oprócz wykazania i uwypuklenia swoich predyspozycji się jest to możliwość na poznanie firmy.  Dzięki takiej formie współpracy obie strony zyskują niepowtarzalną szansę na ocenę efektów współpracy oraz możliwość jej ewentualnej kontynuacji.

Ciągłe poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności nie tylko zwiększa szansę na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale również przyczynia się do zwiększenia poziomu jakości życia, szczególnie osoby starszej. Dlatego warto już dziś skorzystać szeregu możliwości jakie oferuje rynek w podnoszeniu kwalifikacji.

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
finanse, pieniądze, rynek pracy

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Senior na rynku pracy
2021-07-29 | 08:37:51

W pracy liczy się doświadczenie, zaangażowanie i odpowiedzialność. Nieliczni pracodawcy wiedzą o tym, że dojrzałe osoby posiadają te wszystkie cechy i niejednokrotnie bardziej im się chce pracować, działać w zawodzie niż niejednem młodemu :) Jedyną barierą jest nowa technologia, która faktycznie może być kłopotliwa dla osób w wieku sprzed internetu. Znam jednak wielu seniorów, którzy swobodnie korzystają z internetu, zamawiają produkty z dostawą do domu choćby z allegro.pl, nawet jedzenie, czy ubezpieczenia np. z www.ctu.pl. Więcej