reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Wiadomosć w dziale Finanse

Nowelizacja ustawy o VAT niezgodna z dyrektywą 112

(2010-03-03)

Projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT przygotowany przez Ministerstwo Finansów spowoduje powstanie kolejnych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przepisy zostały napisane w sposób niejasny, niespójny i niezgodny z dyrektywą 112, a Ministerstwo Finansów z całą świadomością godzi się, aby spowodowały szereg niezwykle negatywnych skutków, m.in. poważną destabilizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - podaje PKPP Lewiatan.

PKPP Lewiatan podaje, iż mimo zapowiedzi rządu dotyczących tworzenia prawa przyjaznego dla przedsiębiorców po raz kolejny została opracowany projekt, który spowoduje powstanie dodatkowych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zasadniczym elementem projektu jest odejście od klasyfikacji statystycznych przy identyfikowaniu usług zwolnionych. Wiąże się to z nadaniem nowych nazw tym usługom. Pomimo, że projekt w swych założeniach miał mieć charakter techniczny, ze względu na wady w nim występujące, wywoła o wiele szersze konsekwencje.

Eksperci zwracają uwagę, iż przepisy dotyczące VAT po raz kolejny zostały napisane w sposób niejasny, niespójny i niezgodny z dyrektywą 112, a Ministerstwo Finansów z cała świadomością godzi się, aby spowodował szereg niezwykle negatywnych skutków, m.in. poważna destabilizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, pierwotnie ogłoszono w lipcu 2009 r., a następnie po przeredagowaniu - w grudniu 2009 r. Na początku 2010 r. projekt został istotnie zmodyfikowany i podzielony na dwie części, w wyniku czego został stworzony de facto nowy projekt ustawy. Natomiast konsultacje społeczne dotyczące projektu zostały przeprowadzone wyłącznie w odniesieniu do projektu w wersji z lipca 2009 r.

Sprzeciw PKPP Lewiatan budzą w szczególności uregulowania w dwóch obszarach: edukacji i usług finansowych. Projekt nie odpowiada przepisom dyrektywy 112 oraz orzecznictwa w zakresie zasad zwolnienia z podatku usług finansowych. Nieprawidłowo zostały zaprojektowane zapisy dotyczące pożyczek, kredytów oraz obrotu wierzytelnościami. Z niewiadomych powodów Ministerstwo Finansów zdecydowało się na preferencje podatkowe dla kredytów bankowych, kosztem pożyczek. Zaprojektowane przepisy w tym zakresie pozostają w fundamentalnej sprzeczności z Dyrektywą 112. Przyjęcie ustawy w takim kształcie spowoduje po raz kolejny, że polska ustawa o VAT będzie przedmiotem postępowań prawnych przed KE i ETS.

W zakresie edukacji Lewiatan w dużym stopniu popiera stanowisko branży firm szkoleniowych, w którym wskazuje się m.in. na fundamentalną sprzeczność proponowanych zapisów projektu ustawy z założeniami programowymi UE oraz MEN dotyczącymi zintegrowanego systemu edukacji, a także na biurokratyczny charakter regulacji usztywniający rynek edukacji.

PKPP Lewiatan

Słowa kluczowe (tagi) dla tej wiadomości:
finanse, polityka

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się wiadomością

wykop.pl Share

 

Wiadomosć została opracowana przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do wiadomości Nowelizacja ustawy o VAT niezgodna z dyrektywą 112

Ta wiadomość nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!