reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Choroby

Niższa jakość usług medycznych przez chaos w przepisach

(2010-01-19)

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia inicjatywę Ministerstwa Zdrowia w zakresie uporządkowania przepisów prawa związanych ze świadczeniem gwarantowanych usług medycznych. Są jednak pewne zastrzeżenia. Zdaniem KIG, należy m.in. wydłużyć okres dostosowawczy w zakresie warunków świadczenia usług w odniesieniu do wymagań technicznych i sanitarnych. W obecnej sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej proponowane przez Ministerstwo Zdrowia terminy spowodują drastyczne zmniejszenie liczby placówek, w tym praktyk pielęgniarek i położnych, spełniających warunki kontraktowania świadczeń medycznych w NFZ.

KIG sceptycznie ocenia przepisy w zakresie wymagań dotyczących kadry medycznej. W warunkach polskiej Służby Zdrowia są nierealistyczne. W szczególności dotyczy to liczby lekarzy w stacjach dializ. Przy obecnej liczbie specjalistów i trybie kształcenia należy zmniejszyć liczbę stacji dializ lub skrócić ich czas pracy, aby spełnić warunki kontraktowania usług w NFZ.

Zdaniem KIG, niedopuszczalne i niezgodne z ustawą o ochronie konkurencji jest różnicowanie warunków kontraktowania usług medycznych w NFZ przez nowych kontrahentów i placówki przedłużające dotychczasowe umowy. Dotyczy to w szczególności różnych terminów dostosowawczych dla wyżej wymienionych grup świadczeniodawców.

Krajowa Izba Gospodarcza zwraca uwagę na niską jakość stanowionego prawa w  procesie asymilacji warunków umów określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Nieścisłości pojawiające się w przepisach powodują zwiększenie kosztów, które pokrywa NFZ.

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej apeluje także o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Zdaniem KIG pozytywnymi skutkami wprowadzenia proponowanych rozwiązań prawnych może być m.in.:

  • poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, mniejsze kolejki do szpitali
  • stworzenie świadczeniodawcom alternatywnych źródeł finansowania świadczeń poprzez wprowadzenie innych, obok Narodowego Funduszu Zdrowia, płatników świadczeń opieki zdrowotnej
  • zwiększenie poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej – według  szacunków resortu zdrowia do systemu ochrony zdrowia dzięki dodatkowym ubezpieczeniom mogłoby trafić nawet 28 mld zł, z czego napływ środków finansowych do szpitali szacowany jest na 10-12 mld zł
  • wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych motywujących świadczeniodawców do podnoszenia poziomu jakości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przede wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności pomiędzy świadczeniodawcami.

KIG

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
medycyna, zdrowie

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Niższa jakość usług medycznych przez chaos w przepisach

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!