reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Finanse

Łapówka czy zwykły dowód wdzięczności?

(2011-02-03)

łapówkiW dzisiejszych czasach, niestety, spora grupa ludzi sądzi, iż jedynym sposobem na załatwienie sprawy to danie łapówki. Dodatkowo istnieje niezrozumiałe przyzwolenie społeczne na prezenciki i "podziękowania" za wypełnianie obowiązków zawodowych czy pomoc w przeprowadzeniu np. rejestracji "poza kolejką".

Łapówka to forma korupcji, najczęściej finansowa. Według standardowej definicji jest to wręczenie pieniędzy osobie lub grupie osób, dla osiągnięcia określonego celu, z pominięciem standardowych procedur.

O korupcji możemy mówić w dwóch jej najważniejszych wymiarach: etycznym i prawnym. Widziana od strony etyki, korupcja wiąże się z demoralizacją w strefie władzy publicznej i w stosunku społeczeństwa do władzy. Kiedy mówimy o korupcji w aspekcie prawnym, mamy na myśli przede wszystkim nielegalność określonych zachowań (np. wpływania w sposób zakazany prawem na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej - zarówno kolegialne, jak i jednoosobowe).

Prawo karne podaje dwie odmiany łapówkarstwa: bierną (ci, którzy otrzymują) i czynną (ci, którzy proponują). Art. 228 § 1 Kodeksu Karnego określa łapownictwo bierne, potocznie określane jako sprzedajność, np. żądanie łapówki przez policjanta wydziału ruchu drogowego, ale także uzależnianie sposobu leczenia pacjenta przez lekarza od gratyfikacji). Art. 229 Kodeksu Karnego określa łapówkarstwo czynne - przekupstwo: "kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze".

Ponadto pojęcie łapówki obejmuje także przyjęcie obietnicy takiej korzyści. Przez korzyść majątkową rozumiemy każde dobro, jakie jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Pojęcie korzyść osobistej natomiast oznacza wszystko to, co traktowane jest jako korzystne i zaspokajające pewną potrzebę przyjmującego ją, ale niedające się wprost przeliczyć na pieniądze, np. protekcja, stosunek seksualny.

Popularne "dowody wdzięczności" typu czekoladki, alkohole czy inne podarki również traktowane są jako formy przekupstwa. Jednak nie można też popadać w paranoję. Oczywistym jest, iż istnieje zasadnicza różnica pomiędzy prezentem PRZED a PO załatwieniu np. sprawy urzędowej albo zakończeniu leczenia. Jak sama nazwa wskazuje "dowód wdzięczności”, czyli chęć podziękowania za coś, co już zostało dokonane. To miła forma wdzięczności dla obojga stron - o ile jest szczera i bez podtekstów!

Trzeba również pamiętać o kwocie przeznaczonej na owy "prezent" zbyt wygórowana kwota może świadczyć o ukrytych celach, chęci odniesienia korzyści w przyszłości.

Warto zwrócić uwagę na ten szerzący się proceder, tym bardziej, że 23 lutego obchodzony będzie po raz kolejny w Polsce - Dzień bez Łapówki. Hasło przewodnie akcji brzmi "Nie daję, nie biorę!" Do udziału w akcji zaproszeni są wszyscy i nie tylko w tym jednym, konkretnym dniu.

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
ekonomia, finanse, pieniądze, przestępczość

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Łapówka czy zwykły dowód wdzięczności?
2011-02-18 | 11:56:25

To straszne! łapówka "po" nie jest łapówką??????? To może zalegalizujmy to, nie będzie problemu łapownictwa , tylko podziękowania. Więcej

Brak mi słów do tego artykułu! Łapówka to łapówka - przyjęcie korzyści majątkowych za usługę lub produkt, która/y do tej osoby nie należy! W ramach dowodu wdzięczności można dać kwiatek, bombonierkę, dobry alkohol lub słowo dziękuję bardzo! Więcej