reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Wiadomosć w dziale Finanse

KIG: sektor finansowy będzie bezpieczniejszy

(2010-04-07)

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zdaniem KIG, proponowane zmiany, które dostosowują polskie przepisy do unijnych dyrektyw, pozytywnie wpłyną na stabilność rynku finansowego.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do dyrektywy 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG) oraz dyrektyw 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie procedur i kryteriów oceny stosowanych przy ocenie ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów lub akcji w podmiotach sektora finansowego. Zmiany dotyczą również dostosowania ustawy Prawo bankowe do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych w zakresie możliwości połączenia się banku z instytucja kredytową. Dyrektywy, a tym samym implementujące je ustawy, mają na celu ujednolicenie zasad zwiększenia udziałów lub akcji w różnego typu instytucjach finansowych w Unii Europejskiej.

KIG popiera umożliwienie państwom członkowskim monitorowania podmiotów mających wpływ na działalność instytucji finansowych oraz wprowadzenie uprawnienia dla określonych organów do podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sektora finansowego.

Proponowane zmiany powinny usprawnić procedury nabywania lub zwiększania udziałów lub akcji, poprzez zmianę podejścia do tego zagadnienia. Organ nadzoru będzie uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do nabycia, w określonym terminie od uzyskania zawiadomienia o planowanym podjęciu tego typu działania. Jeśli nie zgłosi zastrzeżenia – transakcja dojdzie do skutku. Organ nadzoru zobowiązany zostanie do zbadania tego, czy podmiot nabywający daje rękojmię prowadzenia instytucji finansowej w sposób zabezpieczający interesy klientów danego podmiotu. W trakcie przeprowadzenia takiej analizy będzie on uprawniony do sprawdzenia czy potencjalny nabywca posiada odpowiednią reputację, wiarygodność, dobrą kondycję finansową. Potencjalny nabywca powinien wykazać także źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zakup udziałów lub akcji. Ważnym elementem będzie również informacja dotycząca osób, które będą zarządzały daną instytucją. Zgodnie z projektem ujednolicone zostaną także obowiązki związane z zamiarem zbycia udziałów lub akcji.

Krajowa Izba Gospodarcza

Słowa kluczowe (tagi) dla tej wiadomości:
ekonomia, finanse, gospodarka polska

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się wiadomością

wykop.pl Share

 

Wiadomosć została opracowana przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do wiadomości KIG: sektor finansowy będzie bezpieczniejszy

Ta wiadomość nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!