reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Emerytura

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?

(2010-05-27)

Zostałeś zwolniony z pracy do emerytury brakuje Ci kilka lat? Możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne

Osoby po 50 roku życia, które straciły pracę, często mają nie lada problem ze znalezieniem nowej posady. Pracodawcy stawiają na młodych, energetycznych pracowników, a przejść na emeryturę nie mogą ponieważ ZUS zaostrzył kryteria jej przyznawania. W takim wypadku jedynym ratunkiem będzie świadczenie przedemerytalne. By je dostać trzeba spełnić określone warunki.

 

Kto może się o nie starać?

Wszyscy Ci którzy zostali zwolnieni z pracy nie ze swojej winy, tylko z pracodawcy np. w wyniku upadłości przedsiębiorstwa bądź jego likwidacji.

O świadczenie nie może starać się osoba która sama odeszła z pracy lub została zwolniona dyscyplinarnie np. za kradzież, picie alkoholu w miejscu pracy. Niestety sama przyczyna zwolnienia to nie wszystko. U ostatniego pracodawcy musimy przepracować więcej niż pół roku. Wiek tez tu gra bardzo dużą rolę , a wręcz kluczową. W momencie odejścia z pracy należy mieć ukończone, kobiety- 56 lat i posiadać staż nie krótszy niż 20 lat, mężczyźni- 61 lat, a staż 25 lat. W przypadku kobiet w wieku 55, staż już wynosi 30 lat, a mężczyzn wiek 61, staż 35.

Do stażu pracy wliczane są także okresy składkowe i nieskładkowe (np. studia wyższe, urlop wychowawczy, czas przebywania na zasiłku chorobowym). Te ostatnie nie mogą jednak obejmować więcej niż jedną trzecią całego stażu.

 

Ile możemy dostać?

Od marca 2009 miesięcznie świadczenie przedemerytalne wynosi 804,02 zł brutto miesięcznie. Jednak co roku kwota ta jest waloryzowana.

W przypadku kiedy prowadziłeś własną działalność gospodarczą i musiałeś ogłosić upadłość, także możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Warunek jest jednak taki, firma musiała działać dwa lata do momentu ogłoszenia upadłości i regularnie opłacać składki na ubezpieczenie.

Świadczenia przedemerytalne wypłacane są również tym osobom które prowadziły własna działalność gospodarczą i musiały ogłosić upadłość. Warunek jest jednak taki, firma musiała działać dwa lata do momentu ogłoszenia upadłości i regularnie płacić składki na ubezpieczenie. W przypadku pracodawców także obowiązują kryteria: wieku (56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna) i staż pracy odpowiedni co najmniej 20- i 25-letni. Właściciel firmy - który np. stał się niewypłacalny - musi mieć staż pracy w wysokości co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna). O pieniądze mogą ubiegać się także renciści którzy pobierali świadczenia emerytalne przez pięć lat i utraciły do niej prawo.

Jeżeli spełniamy wszystkie powyższe warunki nie oznacza to, że automatycznie otrzymamy świadczenie z ZUS. Zanim je dostaniemy musimy być się zarejestrowani w Urzędzie Pracy i przez pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Należy przy tym pamiętać, że samo przyjmowanie kuroniówki nie wystarczy. W tym czasie nie możemy - bez uzasadnionej przyczyny - odmówić przyjęcia ofert zatrudnienia zleconych przez urząd lub nie zgodzić się na uczestnictwo w robotach publicznych i pracach interwencyjnych.

 

Jakie dokumenty potrzebujemy?

  • Wniosek na druku ZUS Rp - 26,

  • świadectwo pracy,

  • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający: co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

  • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe

 

 

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
finanse

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!