reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Wiadomosć w dziale Emerytura

Darmowa pomoc prawna dla seniorów

(2015-09-25)

Od stycznia 2016 roku w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna! Skorzystać z niej będą mogli również osoby starsze powyżej 65 roku życia.

 

prawo.jpgJest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. 25 sierpnia 2015 roku została ona podpisana przez Prezydenta RP. Dzięki ustawie aż 22 mln obywateli już od 1 stycznia zostanie objętych powszechnym systemem bezpłatnej, przedsądowej pomocy prawnej.

 

Zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju ma zostać utworzonych ponad 1500 punktów, w których od stycznia 2016 roku udzielane będą bezpłatne porady w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej przez 4 godziny dziennie. Jako regułę przyjęto, że pomoc świadczona będzie przez adwokatów oraz radców prawnych na podstawie umowy zawartej z powiatem. Ponadto, do udzielania bezpłatnych porad  „w szczególnie uzasadnionych przypadkach" dopuszczono aplikantów adwokackich i radcowskich, działających z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.

 

Ważnym elementem systemu będą również organizacje samorządowe. Z uwagi na ich doświadczenie i dorobek, przewidziano możliwość powierzenia im do prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W prowadzonych przez organizację punktach obok pomocy adwokatów i radców uzyskać będzie można również porady dotyczące prawa podatkowego. Co więcej, pomocy będą mogli również udzielać absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej kończy ponad 10-letnie wysiłki zmierzające do wprowadzenia takich przepisów. Zapewnienie ubogim prawa do sądu to wymóg Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karty Praw Unii Europejskiej, ale również standardów polskiej konstytucji. Warto dodać, że ustawa jest wypełnieniem zapowiedzi złożonej przez premier Ewę Kopacz w expose jako „Prawo dla Każdego”, czyli bezpłatnego dostępu niezamożnych obywateli do porad prawnych na poziomie lokalnym. Przewiduje ona bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów, ofiar klęsk żywiołowych, osób młodych do 26 roku życia oraz seniorów po ukończeniu 65 lat.

 

Pomoc obejmować będzie: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, przedstawienie propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu), sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz  ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Programy edukacyjne przeznaczone do realizacji w formie kampanii społecznych będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku prawo oraz samorządami zawodowymi.

 

Ustawa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 roku. Przepisy niezbędne do zorganizowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzą w życie 31 sierpnia.

Słowa kluczowe (tagi) dla tej wiadomości:
polityka, pomoc, wydarzenia

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się wiadomością

wykop.pl Share

 

Wiadomosć została opracowana przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do wiadomości Darmowa pomoc prawna dla seniorów

Ta wiadomość nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!